V »naši« cerkvi ob Florijanovem darovana maša za gasilce       

  Zavetnik gasilcev sveti Florijan je godoval v četrtek 4. maja. V župniji svetega Petra je bila že nekaj let nazaj v nedeljo po prazniku darovana na Meleh v tamkajšnji kapelici Matere Božje ali v samem domu gasilcev, maša za gasilce. Letos pa je bila maša opravljena na sam dan praznovanja v radgonski cerkvi. Med mašo, ki jo je daroval župnik Franc Hozjan je bil opravljen blagoslov gasilcev. Sicer pa je župnik Hozjan med mašo orisal  svetega Florijana in se gasilcem zahvalil za njihovo humano dejavnost. Vse prisotne je tudi blagoslovil. Andrej Bohinec, predsednik PGD Mele je ob koncu maše  izročil župniku Francu Hozjanu Zahvalo za dolgoletni trud za uveljavitev svetega Florijana. Zahvala je bila sprejeta na seji upravnega odbora gasilcev mele v letošnjem februarju.                                                                                             
Po maši pa je bilo krajše druženje vseh  zbranih gasilcev ob Trstenjakovem domu.                                     
Sama udeležba gasilcev  pri maši v cerkvi svetega Petra je bilo nekoliko okrnjeno tudi zaradi tega, ker je istočasno bila v cerkvi v Apačah darovana  Florijanova maša. Te se je udeležilo tudi nekaj  gasilcev iz območja radgonske župnije.   

Franci Klemenčič