Radgonskim »Šoferjem«  pet Krištofovih značk

 

Na območju Slovenije  deluje  51 Združenj šoferjev in avtomehanikov. Združenja Gornje Radgone, Certus Maribor, Poljčan, Ptuja, Ruše, Slovenska Bistrica in Slovenske Konjice tvorijo tako imenovan Štajersko regijo. Eno  iz med bolj delavnih združenj je v Poljčanah.  To je pripravilo v nedeljo 24. julija že 17. srečanje  članov območja Štajerske regije na Krištofovo nedeljo. Mašo, katere se je udeležilo preko 70 uniformiranih članov je darov, duhovnik Zoran Kodela, sicer direktor TV Exodus.  Ta je opravil izven cerkve  blagoslov vozil . Po maši  pa so v prostorih poljčanskega združenja podelili tudi 11 posebnih značk s Krištofovo podobo. Iz območja Združenja šoferjev in avtomehanikov Gornja Radgona je Krištofovo priznanje prejelo pet članov in to Mirko Zelenko, Marjan Fras, Stanko Vajngerl, Milna Črnčec in Marjan Veberič. 

Poljčane:, 24.7.2022                                                             

Besedilo in foto : Franci Klemenčič