Franc Hozjan, radgonski župnik obeležil 45 let mašništva 

 V sredo 29. junija zvečer je sveto mašo v radgonski cerkvi daroval Boštjan Ošlaj, župnik iz župnije Sveti Jurij. Med mašo sta sodelovala oba cerkvena pevska zbora , ki ju vodita  katehistinja Nataša Preglav in Karel Korošec. S to mašo smo radgonski verniki letos počastili svojega farnega patrona.  Ob koncu maše se je župnik Franc Hozjan zahvalil gospodu Ošlaju za darovano sveto mašo. Predstavniki župnijskega pastoralnega sveta in gospodarske komisije pa so takoj za tem povabili  župnika, da še za trenutek ostane ob oltarju. V imenu vseh  je spregovorila Marica Hamler. Ta je spomnila, da  večina slovenskih duhovnikov na Petrovo obhaja  jubileje mašniškega posvečenja. Poudarila je, da pa radgonski župnik Franc Hozjan letos obeležuje 45 letnico mašništva. Francu Hozjanu se je  zato zahvalila za njegovo duhovniško službo v radgonski župniji. To opravlja od leta 2002, torej že polnih 20 let.  Gre za župnika, ki je 13. po vrsti v radgonski župniji. Spomnimo, da je bil leta 1941 ustreljen  župnik Martin Gabrc in da je v letu 1945 prevzel vlogo župnika Franc Puncer. Ta je opravljal službo župnika do 1989. Nato pa je bil  radgonski župnik Andrej Zrim.  Marica Hamler je župniku  ob izročitvi šopka zaželel obilo božjega blagoslova in zdravja, da bi kot  tak v času, ko je pomanjkanje duhovnikov, še opravljal to službo v radgonski župniji. Preostali prisotni člani pa so župniku izročili še nekaj daril.   Iz podatkov »najdenih« na internetni strani dodajamo še nekaj podatkov o novomašnikih. Letos so  to Rok Gregorič iz Ljubljane Šiška, Tadej Pagon iz Bistrice pri Tržiču, Janez Pavel Šuštar iz  Homca in Janez Meglen iz Krke. 

V verskem tedniku Družina so poleg novomašnikov objavljeni tudi podatki o  mašnikih jubilantih, ki letos obeležujejo 65, 60, 50 in 25 let mašništva. Skupno je 67 različnih jubilantov. Med njimi jih je  28 tako imenovanih zlatomašnikov – 50 letnica mašništva. Vsi ti so bili za duhovnike posvečeni  leta 1972.Tega leta je bilo namreč v mašnike posvečeno v Sloveniji kar  43 mladih fantov. 25 letnico mašništva v vsej Sloveniji  letos obeležuje 23 duhovnikov. Gre za duhovnike, ki so prejeli zakrament duhovništva let  1997. Tega leta  je bilo na območju vse Slovenije za duhovnike posvečeno 31 fantov.  V obdobju po letu 1945  bilo v Sloveniji posvečenih   največ  diakonov za duhovnike v enem letu v letu 1973 in to kar 56. Sicer pa je v času  samostojne Slovenije bilo v mašnike posvečeno  na območju vse Slovenije 486 diakonov, največ v enem letu (27) jih je bilo v letu 1.999.                                 

Besedilo in foto : Franci Klemenčič