V radgonski župniji novi člani Župnijsko pastoralnega sveta

Po odloku  o laiškem apostolatu drugega vatikanskega cerkvenega zbora (1962 – 1965), je v rimsko katoliških župnijah dejavnost laikov , to so neposvečeni verniki,   dobila pomembno vlogo. Ena od oblik vključevanja vernikov v dejavnost po  župnijah se od tega časa  izvaja tudi preko župnijsko pastoralnih svetov (ŽPS). Zapisano je , da so ŽPS župnikovo posvetovalno in delovno telo, ki  preučujejo, načrtujejo, usklajujejo, spremljajo in preverjajo izvajanje pastoralnega dela v župniji. V okviru teh svetov pa se smejo po župnijah ustanavljati še razne komisije. Gre za veliko množico ljudi, saj je v posameznem  ŽPS  med 7 in 25 članov. Število teh  je predvsem odvisna od velikosti župnij. V Katoliški cerkvi v Sloveniji je 697 teritorialnih župnij in dve personalni.  Po nedavno objavljenih podatkih  Slovenskega škofijskega  sveta  je  ta čas v vsej Sloveniji  9.200 članov ŽPS. Po istih podatkih pa jih je na območju Škofije Murska  Sobota  580. Iz pastoralne službe Škofija Murska Sobota so nam v petek 6. januarja na naše vprašanje o članih č ŽPS z mandatom med leti 2021 – 2025 odgovorili : »Zaradi epidemije covida-19, v vseh župnijah murskosoboške škofije še niso uspeli izvesti izbiranja članov ŽPS v mandatu 2021-2025.«  Ena prvih župnij z novoizvoljenimi člani je Župnija svetega Petra Gornja Radgona. V nedeljo 9. januarja  je radgonski župnik Franc Hozjan  pri pozni maši podelil odličja. Župnik nam je povedal, da je v radgonski župniji bilo imenovano  za novo mandatno obdobje 25 članov. Nekateri so  bili predhodno že tudi člani, nekaj pa jih je popolnoma na nov. Po maši pa smo opravili pred cerkvijo tudi skupno fotko.