20 let delovanja 1. zakonske skupine v župniji

Maša ob obletnici zakonskih skupin

V soboto, 1. februarja so pri večerni maši sodelovale radgonske zakonske skupine. Prva zakonska skupina svoja srečanja oblikuje na podlagi programa Najina pot, katere ustanovitelj je bil pater Vital Vider. Praznovala je 20. obletnico svojega delovanja. Druga in tretja zakonska skupina delujeta po programu društva Družina in življenje, ki obeležuje 20. obletnico delovanja v Sloveniji.

Člani zakonskih skupin so poleg birmancev sooblikovali sveto mašo, namesto pridige pa je gospod župnik vzpodbudil po en par iz prve in tretje zakonske skupine, da so podrobneje predstavili delovanje skupin.

Predstavili so začetke delovanja zakonskih skupin in način dela. Povedali so, da jih srečevanje z drugimi v skupini bogati, ker med seboj delijo svoja razmišljanja, kar jim pomaga pri oblikovanju kvalitetnejšega zakonskega in družinskega življenja. Pozvali pa so vse prisotne, da premagajo morebitno tremo ali zadržke  in se vključijo v delovanje obstoječih ali novih zakonskih skupin.

 


1. zakonska skupina, ki se srečuje že 20 let