Duhivni poklici, ki so izšli iz župnije

DUHOVNIKI

p. Jože Osvald,
rojen, 14.03.1939 v Lomanošah pri Gornji Radgoni, med minorite vstopil 14.09.1959, večne zaobljube 04.10.1965, posvečen v duhovnika 29.06.1969 v Mariboru,

Janez Osvald,
Rojen, 25.10.1940 v Lomanošah pri Gornji Radgoni, posvečen v duhovnika 29.06.1966 v Mariboru, od 1968-1991 je delal v Skopju, kot spiritual v Dijaškem semenišču, od 1991 je župnik v Laporju pri Slovenski Bistrici.

Ciril Kocbek,
Rojen, 10.08.1945 v Rodmošcih pri Gornji Radgoni. V duhovnika posvečen 29.06.1970 v Mariboru. Od 1970-1971 duhovni pomočnik v Pečarovcih in Kančevcih.
1971-1972 kaplan v Lendavi, 1972-1976 kaplan v Črenšovcih, 1976 naprej župnik pri Sveti Kungoti in dekan dekanije Jarenina

p. Edvard Kovač,
rojen, 07.11.1950 v Gornji Radgoni, v duhovnika posvečen 29.06.1976 v Nazarjah, dr. filozofije in prof. na Teološki fakulteti in FDV v Ljubljani, živi in pomaga v Ljubljani na tromostovju pri frančiškanih, napisal je več knjig.

Davorin Vreča,
Rojen, 03.01.1969 v Gornji Radgoni. V duhovnika posvečen 29.06.1998 v Mariboru. 
Od 1.8.2011 župnik v Mežici.

Danijel Lasbaher,
Rojen, 14.10.1977 v Policah. V duhovnika posvečen 29.06.2003 v Mariboru.   
Od 1.8.2011 župnik v Teznem.

Martin Dolamič-Konrad,
Rojen, 17.02.1979, Podgrad 11. V duhovnika posvečen 29.06.2005 v Mariboru. 
Nova maša: 3.7.2005 v Gornji Radgoni  
Župnijski upravitelj v Lendavi.

David Kraner,
Rojen, 20.08.1980, stanuje v Ivanjševcih 16. V duhovnika posvečen 29.6.2006 v Murski Soboti. 
Nova maša 2.7.2006 v Gornji Radgoni.  
Tiskovni predstavnik SŠK

Šemrl Gregor,
Rojen, 06.06.1983, stanuje na Ptujski cesti pri Gornji Radgoni. V duhovnika posvečen 29.6.2009 v Murski Soboti. 
Nova maša: 5.7.2009 v Gornji Radgoni  
 

SESTRE

Jančar Olga (Marija),
Rojena, 06.06.1939 v Ivanjševcih pri Gornji Radgoni. K sestram vstopila 04.10.1960 v Pančevem in naredila večne zaobljube 05.10.1965 v Pančevem. Deluje v Ljubljani na nadškofijskem ordinariatu.

Dokl Asumpta (Terezija),
Rojena, 08.10.1932 v Lastomercih pri Gornji Radgoni. K sestram vstopila 04.10.1954 v Beogradu in naredila večne zaobljube 05.10.1958 v pančevem. Stanuje: Poljančeva 5, 2000 Maribor.

Bogoslovci in semeniščniki

 -