DOGODKI IZ ŽIVLJENJA ŽUPNIJE V LETU 2019

5.oktober:     TRADICIONALNO JESENSKO SREČANJE VERNIKOV OBEH RADGON                              
 tekst in slike: F.Klemenčič

 

Avstro-ogerski cesar  Franc I. je z odlokom, ki ga je izdal  22. maja 1811  ločil takratno enovito župnijo Janeza Krstnika  na župniji  sedanje avstrijske Radgone in Gornje Radgone.  V polpreteklem času  kakega posebnega sodelovanja med verniki obeh Radgon v spomin na nekoč skupno župnijo, ni bilo.  Po osamosvojitvi Slovenije pa je to oživelo.  V maju leta 2014 je  bila v avstrijski Radgoni, v tamkajšnji Marijini cerkvi darovana  prvič maša za vernike obeh župnij. V oktobru istega leta je bila podobna maša organizirana v cerkvi svetega Petra v Gornji Radgoni.  Od tega časa naprej  je vsako leto dvoje srečanj; v maju na avstrijski strani in v oktobra v Gornji Radgoni.      

V soboto  5. oktobra zvečer  so se verniki obeh župnij srečali že desetič. Tokratno srečanje je bilo v cerkvi svetega Petra v Gornji Radgoni. Mašo je daroval župnik župnije avstrijske Radgone poljski rojak Thomas Babski; somaševala pa sta Franc Hozjan radgonski župnik in  duhovni pomočnik župnije avstrijske Radgone  Slovenec, pater Modest Merkoč OSB.  Mašo je popestril  pevski zbor  župnije avstrijske Radgone, po vodstvom magistra Bernarda Palabaya. Maša je potekala v slovenskem in nemškem jeziku. Prevod je opravljala  vernica iz avstrijske Radgone dr. Andreja Zemljič, katere predniki izvirajo iz župnije Križevci pri Ljutomeru.

Vsi  zbrani so bili po maši  deležni  na ploščadi pred radgonsko cerkvijo, prigrizkov in napitkov. To so pripravili verniki župnije svetega Petra Gornja Radgona. 
Napovedano je, da bo v nedeljo zvečer 24. maju prihodnje leto 11. srečanje z mašo na avstrijski strani v tamkajšnji Marijini cerkvi.