DOGODKI IZ ŽIVLJENJA ŽUPNIJE V LETU 2019

10. avgust:   Ob 80 letnici so gasilci iz Ivanjševcev, prevzeli vozilo                                 
 tekst in slike: F. Klemenčič

 

Na območju župnije svetega Petra Gornja Radgona, kjer živi nekaj manj kot sedem tisoč ljudi, deluje osem prostovoljnih gasilskih društev, v katera je vključenih skoraj  tisoč ljudi. Društva pripravijo ob okroglih jubilejih posebne slovesnosti. Tako je  PGD Ivanjševci v soboto 10. avgusta obeležilo svojo osemdesetletnico. Ob tem je bil opravljen tudi prevzem novega gasilnega vozila GVM-1 in prikolice za vozilo, za kar so gasilci odšteli skoraj 40.000 evrov. Polovico sredstev je prispevala Občina Gornja Radgona, ostalo pa so bili prispevki domačinov in številnih drugih donatorjev.          
Na dobro pripravljeni svečanosti, ki jo je vodila dejavna  Tamara Krajnc Roškar,  je Franc Hozjan, župnik svetega Petra Gornja Radgona, opravil blagoslov vozila in prikolice. Društvo pa je ob tem izročilo pisna priznanja in zahvale 120. krajanom in drugim, ki so v zadnjem času na kaki koli način pomagali društvu.