DOGODKI IZ ŽIVLJENJA ŽUPNIJE V LETU 2019

2. junij:  K  prvemu svetemu obhajilu pristopilo 40 tretješolcev
 tekst in slike: F.Klemenčič
 
V nedeljo 1. junija, ko je  bila v rimskokatoliški cerkvi obhajana 7. velikonočna nedelja, je v cerkvi svetega Petra v Gornji Radgoni,  pri maši, katere začetek je bil ob 9,30 uri, pristopilo k prvemu svetemu obhajilu  40 otrok. V glavne je  šlo  za učence in učenke 3. razredov Osnovne šole Gornja Radgona.                                                             

Na sprejem prvega svetega so se radgonski vero učenci pripravljali skozi tri šolske leta.  Temeljitejša priprava na zakrament, ki ga sme prejeti tisti, ki je bil predhodno že krščen, je potekala v zadnjem šolskem letu. Višek priprav pa je bil v letošnjem maju z obiskom  majskih šmarničnih pobožnosti in s posebno devet dnevnico. 

Sončno vreme je  celotno dogajanje prvega svetega obhajila v radgonski župniji pred mašo, samo mašo in pozneje, še olepšalo. Mašo, katere so se udeležili poleg  prvoobhajancev, njihovi staršev in  številni drugi, je darovala župnik Franc Hozjan. Za glasbo in petje med mašo je poskrbela dejavna katehistinja Nataša Preglov. Božjo besedo med mašo in prošnje, so prebirali prvoobhajanci in njihovi starši.                                     

Ob koncu maše so se starši otrok zahvalili gospodu župniku Francu Hozjanu in katehistinjama. Vsem trem so izročili  manjša darila. Sledilo je druženje v Trstenjakovem domu.