DOGODKI IZ ŽIVLJENJA ŽUPNIJE V LETU 2019

18-21 april: Praznično dogajanje VELIKEGA TEDNA
 tekst in slike: F.Klemenčič

 

VELIKI ČETRTEK
Tudi letos so priprave na praznovanje velike noči v  radgonski župniji, to sestavljajo  poleg mesta Gornja Radgona še  kraji Aženski Vrh, Črešnjevci, Hercegovščak, Ivanjševci, Ivanjševski Vrh, Lastomerci, Lomanoše, Mele, Norički Vrh, Orehovci, Orehovski Vrh, Plitvički Vrh, Podgrad, Police, Ptujska Cesta, Rodmošci, Spodnja Ščavnica, Stavešinci, Stavešinski Vrh in Zbigovci, kjer živi okrog 7.400 ljudi, potekale precej časa.  Letošnje Sveto tri dnevje v radgonski župniji, pa je steklo  na veliki četrtek zvečer. Takrat je bil obujen spomin na zadnjo Jezusovo večerjo. Ob tem je bilo zbrano vseh 41 otrok, ki bodo letos  v naši župniji pristopili k sprejemu prvega svetega obhajila  in vseh 39 mladih, ki bodo pristopili k sveti birmi. Bodoči prvo obhajanci so sprejeli kruh, ki simbolizira Jezusovo zadnjo večerjo. Med mašo, ki sta jo darovala župnik Franc Hozjan in kaplan Matjaž Muršič Klenar, je  bil opravljen obred umivanja nog 12. moškim. S tem je bil obujen spomin na Jezusov izraz ponižnost do apostolov. Podobno umivanje nog je na  letošnji veliki četrte opravil papež Frančišek v zaporu v kraju Velltri (ta je 50 kilometrov iz Rima) 12. tamkajšnjim zapornikom. Ob koncu četrtkovega molitvenega druženja v radgonski cerkvi je bil opravljen prenos najsvetejšega k Marijinemu oltarju. Sledila je molitev rožnega venca. 

Že dopoldne pa je bila v Murski Soboti v tamkajšnji stolni cerkvi krizmena maša. To je ob zbranih duhovnikih in vernikih območja vse Škofije Murska Sobota,  daroval škof dr. Peter Štumpf. 


 

VELIKI PETEK
Na veliki petek, ko je  bil edini dan v letošnjem letu, ko v rimsko katoliški cerkvi, ni darovana nobena maša,  smo se verniki radgonske župnije zbrali ob 18,30. Za uvod so letošnji radgonski birmanci pripravili molitev križevega pota. Pol ure za tem pa je steklo bogoslužje, v katerem smo se spominjali Gospodovega trpljenja in  daritve na križu. Med bogoslužjem  so »naši« birmanci prebirali  Pasijon – Jezusovo trpljenje.  Med obredom je bil tudi »razkrit« križ z Jezusovim telesom. Vsem prisotnim pa je bilo omogočeno, da so pristopili k svetemu obhajilu. Hostije so bile posvečene  predhodne dneve.  Ob koncu  obreda je bil opravljen prenos najsvetejšega k Božjemu grobu. Po bogoslužju je steklo čaščenje pri Božjem grobu. To se bo nadaljevalo  v soboto od 8. ure do večerne vigilije, katere začetek je ob 19. uri. Za uvod bo pred cerkvijo  blagoslov velikonočnega ognja in sveče. Obred se bo nato nadaljeval v cerkvi s slavjem luči in krstnim bogoslužjem. Za obnovitev krstnih obljub prinesimo s seboj krstno svečo. Skozi vso soboto bo blagoslovitev  velikonočnih jedil na  14. »lokacijah« po  župniji in pet krat v cerkvi.   Skozi ves dan pa bo v radgonski cerkvi omogočeno opraviti sveto spoved. Vstajenjsko bogoslužje  na veliko noč pa bo steklo pred mašo, ki so bo pričela ob 7,30. uri in to  s procesijo pod vznožjem griča na katerem stoji cerkev  svetega Petra.  


VELIKA SOBOTA

Na veliko soboto se je češčenje pri Božjem grobu  v radgonski cerkvi pričelo ob 8. uri zjutraj in je trajalo do 18,30 ure, ko je se je pričelo vstajenjsko bogoslužje. Med dnevom pa je bila blagoslovitev jedil; 5 krat je bila v sami cerkvi svetega Petra in kar 14 krat po vaseh ob tamkajšnjih kapelicah, križih ali drugih verskih znamenjih.  V  sami cerkvi je  blagoslov  opravljal župnik Franc Hozjan. Po župniji  pa ob kapelicah ali drugih sakralnih znamenjih pa kaplan  Matjaž Muršič Klenar in  pater Stane  Bešter iz  Doma duhovnosti Kančevci. Po oceni, ki jo je podal župnik Franc Hozjan,   je bilo  na letošnjo veliko soboto v župniji svetega Petra Gornji Radgoni pri vseh blagoslovitvah jedi,  preko 3.000 vernikov.  Zaradi lepega vremena jih je  bilo  pri blagoslovih po vaseh nekaj več ljudi kot v preteklih letih in zato  jih je bilo nekaj manj v župni cerkvi.Pred cerkvijo so skavti in letošnji birmanci, v soboto zvečer ob 19. uri pripravil ogenj, s katerim so se prižigale sveče po cerkvi in vseh zbranih ob obnovi krstne obljube. Mnogi so ob tem imeli ob sebi svoje krstne sveče. Med tokratno vstajenjsko mašo se je ponovno zaslišalo orgle. Te so namreč utihnile na veliki četrtek. Tudi ta večer, kot v predhodnih dveh, so sodelovali »naši« letošnji  birmanci.                             
 VELIKA NOČ

 Vstajenjska slovesnost na veliko noč  zjutraj se je pričela ob 7,30 uri. Ob tem je procesija na čelu z vstalim Kristusom krenila od cerkve proti trafo postaji in nato po podvznožjem cerkve  nazaj v cerkev.  Med procesijo je pel  cerkveni pevski zbor naše župnije, ki ga vodi Karlek Korošec. Me slovesno mašo, ki sta jo darovala župnik Franc Hozjan in  kaplan Matjaž Muršič Klenar, je bogoslužje popestril isti cerkveni pevski zbor, ki je sodeloval v procesiji, na orgle pa je igrala dejavna katehistinja, Nataša Preglav. Velika večina udeležencev je skozi vse tridnevje  v radgonski cerkvi, je pristopala k svetem obhajilu. Med letošnjim postnim časom in na samo veliko soboto je bilo v naši župniji veliko prilike za sveto spoved.  Sicer pa ni podatka o tem koliko  ljudi območja  radgonske župnije je bilo prisotnih pri bogoslužju od velikega četrtka do vključno velike noči. Prav gotovo je bilo teh bistveno več kot je tistih, ki prihajajo k mašam ob navadnih nedeljah. Takrat  pride k mašam nekaj čez 800 vernikov. 

 Na velikonočni ponedeljek pri maši  v radgonski cerkvi in po maši, ki se začne ob 9,30. uri, bo blagoslovitev motorjev in motoristov.