DOGODKI IZ ŽIVLJENJA ŽUPNIJE V LETU 2019

26. januar: MOŠKI ZAJTRK 
 tekst in slike: F.Klemenčič
 
                        

Na moškem zajtrku več kot 70 udeležencev

Tretje »dejanje« letošnjih že 14. Trstenjakovih večerov v Trstenjakovem domu ob radgonskem župnišču, je bilo v soboto  26. januarja  dopoldne. Šlo je za tako imenovani Moški zajtrk. Tega se je udeležilo več kot 70 različne starosti in iz različnih krajev širšega okoliša. Gost druženja je bil dr. pater Viljem Lovše. Pater je svojem skoraj dvournem  razmišljanju  (rojen je 1962. leta), spregovoril  zbranim o pomenu moškega v družini in pri vzgoji. Ob tem je poudaril, do so se ženske popolnoma emancipirale pa vseeno enakosti z moškim ne morejo doseči, saj se ženske razlikujejo od moških toliko, kot se moški razlikujejo od žensk. Pater ugotavlja,  moški vse bolj »izgubljajo« svoje očetovsko poslanstvo  in da otroci odraščajo vse bolj brez očeta. Poudarjeno je še bilo »Če bodo moški morali živeti brez vnukov, ki naj bi skrbeli zanje, tudi ženske ne bodo imele ob sebi nikogar in takrat se bo maščevala njihova emancipiranost,« je še bilo poudarjeno.