DOGODKI IZ ŽIVLJENJA ŽUPNIJE V LETU 2019

6. januar: KOLEDOVANJE 
 tekst in slike: N.Preglav

V naši župniji so se koledniki odpravili od hiše do hiše že v soboto, 29. decembra. Na začetku poti jim je gospod župnik podelil blagoslov. Tako vzpodbujeni so potrkali na veliko vrat in voščili praznike ter prosili za darove za najbolj uboge v misijonih. 
Misijonsko akcijo so nadaljevali še na tretji sveti večer pri večerni maši in na sam praznik Svetih Treh kraljev. 

Skupaj z voditelji se koledniki zahvaljujejo vsem, ki ste jim odprli vrata svojih domov in vrata svojih src. Obljubljajo, da drugo leto zopet pridejo.