DOGODKI IZ ŽIVLJENJA ŽUPNIJE V LETU 2018

ZAČETNA STRAN

Že 17. dobrodelni koncert Vsakdo mora imeti prijatelja

 tekst in slike: F. Klemenčič

Iz med 784 rimsko katoliških župnij koliko jih je v Sloveniji, deluje župnijska Karitas v  463. župnijah. V župniji svetega Petra Gornja Radgona  je  župnijska Karitas, katerega  zametki segajo v čas odprave posledic vojne v letu 1991, zelo dejavna.  Na radgonskem območju je namreč vse več ljudi, ki prihajajo v  župnijsko Karitas  po pomoč, še posebno veliko je takih, ki prosijo denarna sredstva za plačilo položnic in nakup ozimnice. V  času pred adventom je radgonska Karitas še posebno dejavna. Že več let v  tem času izdelujejo  adventne venčke  in organizirajo dobrodelni koncert za družine v stiski.  Tako je bil v  petek 30. novembra zvečer v Trstenjakovem domu že 17. dobrodelni koncert Vsakdo mora imeti prijatelja.  Ta je nosil podnaslov Mladost iz korenin starosti. Zbrane je v uvodu, teh je bilo okrog 150, nagovorila Cvetka Kurnik.  Miran Mauko in Tadeja Edšid  pa sta predstavila na tematiko starost  razvoj tehnike polpreteklega časa.  V bogatem kulturnem programu  so poleg otroškega  pevskega zbora radgonske župnije Sončni žarki, ki ga vodi dejavna katehistinja Nataša Preglav, nastopile še  pevske oz. glasbene skupine IL divji,  Ljudski pevci in godci Marija Snežna in glasbena skupina Norost. Nastop vseh je bil zares na visoki ravni.

Župnik Franc Hozjan  in predsednica  Silva Mauko sta se  javno zahvalila vsem, ki delajo v  župnijski Karitas za njihovo nesebično delo. Župnik  je pozval prisotne, še posebno  moške, da se vključijo v njihovo delo, saj kaže, da je dela vse več in sedanji člani tega skoraj več ne zmorejo.  Štirim članicam in to Dragici Grand, Miri Hamler, Cvetki Vrbančič in Tereziji Petek, so bila izročena pisna  priznanja  oz. zahvalne listine za njihovo  nesebično delo do sedaj.                                                                                                     

 Ob koncu so  vsi nastopajoči in obiskovalci, skupaj zapeli pesem Vsakdo mora imeti prijatelja.