DOGODKI IZ ŽIVLJENJA ŽUPNIJE V LETU 2018

ZAČETNA STRAN

Člani župnijske Karitas izdelali v Trstenjakovem domu 120 adventnih vencev     

 tekst in slike: F. Klemenčič

Župnijska Karitas  župnije svetega Petra  Gornja Radgona, katerega  zametki segajo v čas odprave posledic vojne v letu 1991 pomaga številnim posameznikom in družinam  župnije in širše, ki so  se znašli v stiski. Še posebno veliko je prosilcev, ki ne zmorejo plačati  položnic. Sedanja predsednica Silva Mauko in predhodna Hedvika Korošec, sta nam ob  našem obisku v ponedeljek 26. novembra zvečer v  Trstenjakovem domu,  ko je okrog 30 članov in članic izdelovala  adventne vence povedali, da  člani radgonske župnijske Karitas že vrsto let nazaj od izdelanih vencev dobijo določena sredstva. Nekaj denarja pa se nateče v njihovo blagajno tudi od daru, ki se dobi od prispevkov od vsakoletnega dobrodelnega Koncerta Vsakdo mora imeti prijatelja.                                                                                                                                                                                                                                                         

V Sloveniji so bili prvi adventni venci v cerkvah, družine po Sloveniji pa so jih  začele uvajati šele okrog 1980. leta. Torej nekoliko starejši verniki še pomnimo čas, ko še ni bilo adventnih vencev. Brez teh bi bil ta čas  advent pust, saj sedaj skoraj ni družine, ki je še vsaj malo verna, da v svojem stanovanju od 1. adventne nedelje  pa tja do božiča, ne bi imela adventnega venca. Pri mašah, ki bodo v soboto  1. in v nedeljo 2. decembra bo blagoslov adventnih vencev  »za domov« in velikega venca, ki bo v radgonski cerkvi.  Na vsakem vencu   so štiri sveče;  prva  sveča bo  prižgana na prvo adventno nedeljo in nato vsako naslednjo nedeljo po ena na novo. Sicer pa je lahko prva adventna nedelja  med 27. novembrom in 3. decembrom; druga  med 3. in 10. decembrom; tretja  med 10. in 17. decembrom in četrta med 17 in 24. decembrom.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz internetnih zapisov še dodajamo: »Za kristjane je adventni venec pripomoček za pripravo na božič. Ta priprava pa ni toliko v čiščenju stanovanj, še manj v nakupih; ta priprava je v molitvi, v dobrih delih, v tihi zbranosti, kajti če se božični dogodek ne zgodi v kristjanovem srcu, je bil ves advent in vse  božično slavje zaman - navadna potrata časa.«