DOGODKI IZ ŽIVLJENJA ŽUPNIJE V LETU 2017

ZAČETNA STRAN

Med mašo za stanovalce bivalnih enot Zavoda Hrastovec, blagoslov otrok                                                 

 tekst: F. Klemenčič, slike: F.Klemenčič 

 

V  četrtek 28. decembra, ko je bil god nedolžnih otrok, je bila večerna  maša v radgonski cerkvi darovana za stanovalce bivalnih enot Zavoda Hrastovec iz Gornje Radgone in Radencev. V teh enotah živi skupno 30 varovancev. Mašo sta darovala kaplan Matjaž Muršič Klenar in župnik Franc Hozjan. Med mašo pa je župnik Franc Hozjan opravil tudi blagoslov otrok. Žal se je tega udeležilo le manjše število otrok in to predvsem zaradi slabega vremena.

Dodajamo, da je Socialno varstveni Zavodu Hrastovec bil ustanovljen v letu 1948. Ta je namenjen ljudem s težavami v duševnem zdravju in duševnem razvoju območja  vse Slovenije. V njem je ta čas 25 bivalnih enotah, stanovanjih in dnevnih centrov. V teh je dobra tretjina varovancev od skupno 640, koliko jih živi ta čas v tej socialno varstveni ustanovi. Stanovalci bivalnih enot se tesno vključujejo v okolje, kjer živijo. Temu je tako tudi v Gornji Radgoni in Radencih. Stanovalci obeh enot zahajajo k mašam v posamezni cerkvi ali domu starejših. Že več let nazaj pa je skupna maša varovancev v radgonski cerkvi. V preteklih letih so se tej maši priključili  še tudi stanovalci bivalne enote Apače.

Po tokratni maši sta oba duhovnika  vsakemu posameznemu  stanovalcu  voščila ob praznikih. Župnik pa je še vsakemu posamezniku ponudil nekaj sladkih dobrot. Varovanci pa so si z zanimanjem ogledali  tudi lepo urejene jaslice v radgonski cerkvi.