DOGODKI IZ ŽIVLJENJA ŽUPNIJE V LETU 2017

ZAČETNA STRAN

  Radgonskim Skavtom in vodji župnijske Karitas – priznanje prostovoljec

 tekst: F. Klemenčič, slike: F.Klemenčič 

 

V občini Gornja Radgona namenjajo veliko pozornosti prostovoljstvu. Tukajšnja občina je že tri krat prejela laskavi naslov »Prostovoljstvu prijazno mesto«. To podeljuje Slovenska  filantropija – Združenje za promocijo prostovoljstva.

Stanislav Rojko, župan Občine Gornja  je v torek  5.  decembra zvečer, to je na Mednarodni dan prostovoljstva, v najstarejšem objektu imenovan Špital, ta je v neposredni bližini radgonske cerkve, opravil podelitev 13. priznanj naj prostovoljcem na področju prostovoljstva v občini Gornja Radgona za leto 2016.  Med prejemniki sta Združenje slovenskih katoliških skavtin in skavtov, podružnice  župnije Gornja Radgona in Hedvika Korošec vodja Župnijske Karitas Gornja Radgona.V obrazložitvi je bilo povedano, da radgonski skavtski  steg delujejo kot lokalna enota Združenja slovenskih katoliških skavtov in skavtinj. Kot taka namenja veliko pozornost vzgoji  otrok in mladostnikov. Skavtska dejavnost v radgonski župniji je zelo dobra in zgledna.

Za Hedviko Korošec pa je zapisano: Župnijski Karitas Gornja Radgona, katere osnutki dela  segajo v čas odprave posledic vojne  1991 v Gornji Radgoni,  je zares dejavna pri pomoči  številnim tukajšnjim ljudem v stiski.