Duhovnik Franc  je bil rojen pred 200 leti v Črešnjevcih

V Črešnjevcih v župniji svetega Petra Gornja Radgona je bi 9. avgusta 1.820 rojen  Franc Jančar.  Šlo je za duhovnika, ki je pokopan tik ob kapelici na radgonskem pokopališču. Na spomeniku je zapisano »tukaj počivajo visokovredni gospod Franjo Jančar«, Torej  te dni poteka 200 let od rojstva  Franca Jančarja, ki je umrl  31. avgusta  1889 v sosednjih Zbigovcih. Franc ali tudi Franjo Jančar je osnovno šolo obiskoval v Gornji Radgoni, gimnazijo je končal v Mariboru, za duhovnika pa je bil  posvečen 1845 leta v Gradcu. Kot duhovnik je Franc Jančar služboval v številnih krajih  severovzhodne Slovenije. Največ časa je bil v Negovi. Tu se je tudi  upokojil in se leta 1873 preselil v Zbigovce, kjer še stoji hiša, ki ima zvonik. Po  besedah akademika dr. Anton Trstenjaka se je v tistem času smelo maševati le v stavbi z zvonikom. Zato si je Jančar  na svoji hiši umislil zvonik in tu opravljal svete maše.

Sicer pa je Franc Jančar namenjal veliko pozornosti gospodarstvu takratnega časa. Med drugim sta ohranjeni  tudi dve njegovi knjigi :  Umni vinorejec iz leta  1.867 in  Umni gospodar ali gospodarsko berilo, iz leta 1.869. Obe knjigi je moč prebrati v Univerzitetni knjižnici v Mariboru ali pa mogoče še kje drugje.

Sicer pa je Jančar  rad  poudarjal: »Bodi zvest, pokoren in delaven, pa tudi  na izobraževanje ne pozabi, omisli si kako slovensko knjigo, kak časnik, kar dostikrat več velja, kot ves trud in delo med letom.«

tekst in slika: F.Klemenčič