​Duhovnik Peter Dajnko iz Črešnjevcev, je bil dejaven čebelar  

Ob letošnjem tretjem Svetovnem dnevu čebelarjev 20. maju, ki je na rojstni dan  priznanega slovenskega čebelarja  Antona Janša,  smo želeli obudili spomin  na Petra Dajnka (23.4.1787 – 22.2.1873), ki izhaja iz Črešnjevcev v radgonski župniji. Imenovani se je namreč  poleg duhovništva ukvarjal še s pisateljevanjem in jezikoslovstvom, predajal pa se je  tudi čebelarstvu. Pred 190. leti je napisal tudi knjigo o čebelarstvu.  Ponatis knjige je bil opravljen pred 20 leti in to  v času  ko je bil radgonski župan Miha Vodenik. 

Na uvodni strani preko 210 strani obsegajoče  knjižice žepnega formata  Čelarstvo je Dajnko zapisal »Čele (še danes je pri nas v uporablja izraz  čele za čebele)  so moje bogastvo in veselje«. Celotni naslov knjige je razviden iz priložene kopije prve strani. Knjiga je napisana  v prleškem narečju in v pisavi dajnčica, katere avtor je bil prav Peter Dajnko. Ta je bila v rabi v letih 1824 - 1839. Zaradi pisave in prleščine,  knjiga ni doživela širine, kot bi jo lahko glede na strokovnost.                                                                                                                                               

V Dajnkovi knjigi, ta je med slovenskimi čebelarji skoraj pozabljena, še danes lahko čebelarji najdejo razne ideje in praktične rešitve nastalih situacij v čebelarstvo. Avtor je namreč v knjigi posredoval vso svoje znanje o čebelarstvu. V knjigi  je zapisanih tudi nekaj dvoumnih trditev, med katerimi posebno izstopa priporočilo za mešanje alkoholnih pijač v krmo čebel. Po njegovem bi namreč  s tem rešili težave pri griži čebel in preganjanju moljev in uši iz čebeljih panjev.  Po Petru Dajnku nosi ime tudi Čebelarsko društvo Gornja Radgona. To deluje od leta 1951 naprej.       

 Besedilo in foto : Franci Klemenčič