120 letnica rojstva Stanka Cajnkarja

 V soboto, 25. aprila 2020, je 120 letnica rojstva Stanka Cajnkarja. Njegovo delo in življenje, je bilo resnično predano Bogu,  skrbi za obstoj slovenske Cerkve, Teološke fakultete in dobrih odnosov z državo, ter skrbi za malega človeka.

Bil je teolog, pisatelj, profesor bogoslovja, profesor verouka, dolgoletni dekan in prodekan Teološke fakultete, urednik Mohorjeve družbe in številnih revij, častni predsednik Slovenskega duhovniškega društva, častni kanonik, znanstveni, kulturni in javni delavec, nosilec reda zaslug za narod z zlato zvezdo, član komisije SR Slovenije za odnose z verskimi skupnostmi, tvoren družbeni delavec, na področju urejanja odnosov med novo državo in cerkvijo, član Ustavodajne skupščine nove Jugoslavije, član sveta republike Slovenije… .

Vendar -

ŽELEL JE BITI IN JE BIL PREDVSEM KRISTUSOV DUHOVNIK.

 »V Kristusu je odgovor na vprašanja vseh src.«

  https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1022410/

  Jožica Zih, nečakinja

 

Med domačini ni pozabljen. Občina, Sveti Tomaž pri Ormožu, je v letu 2016, obnovila Cajnkarjevo domačijo v Savcih.

 

IZVLEČEK IZ KNJIGE  OČENAŠ  STANKA CAJNKARJA