• PRVI IN DRUGI RAZRED: učimo se moliti (otroške molitve Sveti angel, Tebe ljubim, Oče naš, Zdrava Marija). Učimo se tako, da vsak dan molimo skupaj. Starši otrokom govorite o Ve...

     
  • Škofje ordinariji do preklica podeljujejo slovenskim katoličanom spregled od dolžnosti udeležbe pri nedeljski sveti maši. Verniki naj nadomestijo odsotnost od svetega bgoslužja...