DOGODKI IZ ŽIVLJENJA ŽUPNIJE V LETU 2019

22.december:     Luč miru iz Betlehema
 tekst in slike: F.Klemenčič

 
                                                 

 

 

Na 4. adventno nedeljo, ta je bila 22. decembra, so skavti župnije svetega Petra Gornja Radgona, pri vseh mašah v župni cerkvi in v podružnični na Spodnji Ščavnici, vernikom ponujali posebne sveče, ki so jih prižigali z ognjem iz Betlehema.  Skupno so radgonski skavti v župnijah Apače, Gornja Radgona, Radenci, Kapela in Sveti Jurij ob Ščavnici »razdelili« kar 2.400 svečk v okviru projekta Luč miru iz Betlehema. Gre za projekt, ki ga  izvaja avstrijska televizija ORF od leta 1986, Slovenija se je k temu pridružila v letu 1991. V Betlehemu, kjer se je rodil Jezus Kristus, prižge vsako leto svečko otrok, ki se je v tistem letu še posebno izkazal. Luč miru iz Betlehema za Slovenijo  so na Dunaju sprejeli v soboto 14. decembra Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov ob sodelovanju Zveze tabornikov Slovenije, Zveze bratovščin odraslih katoliških skavtinj in skavtov ter članov Slovenske zamejske skavtske organizacije. Istočasno so na Dunaju Luč miru iz Betlehema sprejeli mladi iz številnih evropskih držav, zahodnega dela Azije in tudi  Amerike. Radgonski skavti so v letu 2012  bili tudi prisotni sprejema Luči miru na Dunaju.                                                        
Iz internetne strani o letošnji Luči miru smo prepisali »Letošnje geslo akcije je Ne boj se goreti ! Poslanica govori o našem poslanstvu širjenja svetlobe in ljubezni, ki sta rešitev za vsakega človeka, ne glede na strah, ki je prisoten v nas. Svetlobo Luči miru iz Betlehema potrebujemo da lahko vidimo stvari in ljudi v pravi, polni podobi. Brez nje lahko spoznavamo le delno, na pol. Na podoben način v odnosih deluje ljubezen: daje tisto svetlobo, ki je potrebna, da v bližnjem ne vidimo več nasprotnika, temveč prepoznamo brata oziroma sest«.   Med 16. in 19. decembrom so slovenski organizatorji Luči miru, to ponesli  med drugim  slovenskim predsednikom države, vlade, državnega zbora, varuhu človekovih pravic, na policijo, vojsko, ministrstva ter veleposlaništva. Plamen pa so  ponesli tudi na najvišjo kapelico Marije Snežne na Kredarico.                                               

V letošnjem letu bodo s pomočjo zbranih sredstev akcije Luč miru iz Betlehema podprli tri projekte na treh ravneh skavtskega delovanja v Sloveniji, v Evropi in v svetu. Evropi